Kaban ng Patotoo

Nasumpungan ang Kapayapaan

Magulo ang pamumuhay na siyang nagdulot ng kawalan ng kapayapaan. Ito rin ang dahilan kung bakit uni-unting nawasak ang kanyang sambahayan. Ganito maisasalarawan ang buhay ng kapatid na Josefa. Ating tunghayan sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Josefa Gansaga, mula sa lokal ng Talisay, kung paano muling nabuo ang kanilang pamilya at paano niya Nasumpungan ang Kapayapaan.

Comments