Salita ng Buhay

Ang Pangunahing Katungkulan ng Tao

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Pangunahing Katungkulan ng Tao.”

Comments