Kaban ng Patotoo

Tunay na Tupa

Dati siyang kabahagi sa pananampalatayang ang pagkakilala kay Cristo ay taong tao lang, ngunit hindi siya nakunteto dito kaya naman hinanap niya ang tunay na Iglesia ng Dios at nasumpungan niya ito sa Iglesia ni Cristo sa Ikaapat na pagpupuyat. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Cecille Quintana mula sa Lipa City, kung paano niya naranasan ang maging "Tunay na Tupa".

Comments