Surer Word

Surer Word Episode 101

In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled

  1. Ibig Sabihin ng si Jesus ay nasa kanan ng Ama
  2. Biblikal ba ang pangungumpisal
  3. Ligtas ba ang mga taong nabuhay nang wala pa si Cristo sa lupa at ‘di pa nabautismuhan

Comments