Kaban ng Patotoo

Nasumpungan ng Kahabagan ng Dios : Patotoo ng kapatid na Paulo Faiaipau of Alkhobar, Saudi Arabia

Mailap ang kapatid na Paulo sa Salita ng Dios. Ilang beses na siyang inaakay ng mga nakakatagpo niyang kabahagi sa tunay na Iglesia. Maging sa ibang bansa o sa paguwi niya sa Pilipinas. Hanggang sa isang pagkakataon, hindi niya inasahan na sa kanyang pagbabalik sa abroad ay mababago ang kanyang buhay. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano ang kapatid na Paulo Faiaipau, mula sa lokal ng Al-Khobar, ay Nasumpungan ng Kahabagan ng Dios.

Comments