Surer Word

Surer Word: Ang Christmas ba ay isang tradisyon na pinagdiriwang ng mga Kristiyano?

By Bishop Arturo Ferriol

In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ang Christmas ba ay isang tradisyon na pinagdiriwang ng mga Kristiyano?"

Comments