Word of Life

Word of Life: Bakit ang Kaligtasan ay Ibinibigay sa mga Tunay na Mananampalataya?

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Bakit ang Kaligtasan ay Ibinibigay Kaagad sa mga Tunay na Mananampalataya?"

Comments