Kaban ng Patotoo

Friendship Established By God: Bro. Edgar James Camilo & Bro. Melvin Ginda

Kaibigan, mga taong may mahalaga at malaking parte sa ating buhay. May mga kaibigan na maaari kang dahlin sa kaligtasan o kasamaan. Kaya't tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, na gaya ng mga kapatid sa Lokal ng Tibiao, Antique, na kung paano ang kanilang pagkakaibigan ay naging instrumento upang sila ay makapaglingkod at makapangyarihang magamit sa gawain ng Panginoon.

Comments