Kaban ng Patotoo

Life Radio Isabela Testimonies

Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang dakilang gawa ng Dios para sa mga tagapakinig ng radio station na bahagi ng End-Time Mission Broadcasting Service Inc. na syang katuwang ng Iglesia sa pangangaral sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng Salita ng Dios. Sa pagkakataong ito ay nabiyayaan tayong magkaroon at makapagpatayo ng ikalawang Radio Station na mas kilala bilang Life Radio 1179 khz sa dako ng Santiago, Isabela. At sa pamamagitan ng radio station na ito ay mas malawak ang naaabot ng pangangaral na syang nakapagpapabago ng buhay ng mga nakakapakinig.

Comments