Kaban ng Patotoo

Pag-ibig ng Ama: Sis. Seham Khalfan Mubari

Panoorin at tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo kung paano binago ng Salita ng Dios ang buhay ng Kapatid na Seham na pinamagatang "Ang Pag-ibig ng Ama."

Comments