Kaban ng Patotoo

Tunay na Kapahingahan

Sa kabila ng marangyang buhay, salat naman sa pagmamahal at atensyon ng magulang kaya’t ito ang nag-udyok sa kanya upang magrebelde at maghanap ng kaligayahan sa barkada. Ngunit nang minsang marinig ang Salita ng Dios, dito niya nakita na ang Dios ay nagbibigay ng tunay na kapahingahan at kasagutan sa lahat ng problema. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Keith Peñaflor mula sa lokal ng Surigao City kung paano niya nasumpungan ang "Tunay na Kapahingahan".

 

 

Comments