Kaban ng Patotoo

Kagalingan at Kaginhawaang mula sa Dios

Poot at galit sa Dios ang naramdaman niya nang maranasan ang kalupitan at kabiguan sa buhay. Naghiwalay silang mag-asawa at dinapuan ng malubhang sakit na siyang tinaningan sa buhay. Paano nga ba niya makakamit ang kagalingan? Paano niya magagawang takasan ang kalupitan sa kanyang buhay? Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang buhay ng kapatid na Evelyn Porras mula sa lokal ng Sta. Mesa, Manila kung paano niya nakamit ang "Kagalingan at Kaginhawaang mula sa Dios".

Comments