Kaban ng Patotoo

Inilagay sa Tamang Paglilingkod

Simula ng makapag-ibang bansa, umasenso ang buhay ang kaniyang pamilya. Ngunit sa kabila ng maginhawang buhay, natuto siyang magbisyo na nagbunga ng palagiang pag-aaway nilang mag-asawa. Ngunit dahil sa  salita ng Dios, nagawa niyang tumalikod sa masamang bisyo maging sa dating pananampalataya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng kapatid na Potacio Sergio sa lokal ng Milan, Italy kung paano siya "Inilagay sa Tamang Paglilingkod"

Comments