Kaban ng Patotoo

Inakay Tungo sa Pagbabago

Asensado sa buhay ang kapatid na Arnel. Pero ang pagkasilaw sa kayamanan ang nagudyok sa kanya upang lalo nya pang pagbutihin ang kanyang trabaho. Ito rin ang dahilan ng pagbabago ng kanyang ugali at pakikitungo sa kapwa. Paano nga ba nabago ng Salita ng Dios ang buhay ng kapatid na Arnel? 

Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Arnel Leonor mula sa lokal ng Novaliches kung paano siya "Inakay Tungo sa Pagbabago."

Comments