Kaban ng Patotoo

Ang Lubusang Pagtatalaga sa Panginoon

Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang pagsasadula sa buhay ng kapatid na Arnel Leonor mula sa lokal ng Novaliches, kung saan ang salita ng Dios ang nagpabago sa kanya mula sa hindi magandang pakikitungo sa tao bunga ng pagkasilaw sa kayamanan ng sanlibutan tungo sa lubusang pagtatalaga sa Panginoon.

Comments