Kaban ng Patotoo

Kapayapaan mula sa Dios

Uhaw sa atensyon at kalinga ng mga magulang kung kaya’t humantong sa pagrerebelde, hanggang sa maging miserable ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios sa radyo na pinakikinggan ng kanyang asawa, ito ang naging daan upang mabago ang kanyang buhay. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Allan Gurtiza, kung paano niya naranasan ang kapayapaan mula sa Dios.

Comments