Kaban ng Patotoo

Pagkaunawa sa Tamang Paglilingkod

Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, tunghayan natin ang buhay ng kapatid na Linda Cortes, kung saan namulat ang kanyang pang-unawa sa tamang paglilingkod na noon ay bihag ng kinagisnang pananampalataya na ipinamulat sa kanya ng kanyang ina.

Comments