Kaban ng Patotoo

Binago ng Salita ng Dios

Nakagisnan niya ang magulong pamilya. Malimit mag-away ang kanyang mga magulang kaya sumama siya sa mga kaibigan upang iwasan ito. Subalit ang kanyang mga kaibigan pala ang magtutulak sa kanya upang malulong sa mga bisyo at maging lango sa alak. Dahil dito, lalong naging masalimuot ang buhay niya at nagpadagdag pa sa kaguluhan ng kanyang pamilya. Paano nga ba naging maayos ang buhay niya?

Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Mae Cabrera mula sa lokal ng Silang, Cavite kung paano siya " Binago ng Salita ng Dios."

Comments