Ang Biblia

Ang Wakas ng Daigdig: Noah

Lumaki si Noe sa isang sambahayang naglilingkod sa Panginoon kaya naman hanggang sa siyay nagka asawa at nagka anak ay kanya itong ipinagpatuloy ngunit liban sa kanya ang mga tao ay patuloy din sa paggawa ng kasamaan at nanatiling namuhay sa kasalanan. Nakita ito ng Dios kaya naman siyay nagpasyang lipulin ang buong daigdig sa pamamagitan ng baha.  Tunghayan ang pagsasadula sa mga kabanata sa buhay ni Noe na pinamagatang "Ang Wakas ng Daigdig"

Comments