Ang Biblia

Ang Magkapatid: Abel at Cain

Dahil sa pagsuway nila Adam at Eva ay pinarusahan sila ng Panginoon na nagdulot sa kanila upang mamuhay ng may kahirapan. Ipinanganak ni Eva si Cain at Abel, ngunit sa paglipas ng panahon habang lumalaki ang mga ito ay nagkakaroo ng hidwaan. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Ang Magkapatid: Abel at Cain"

Tags:

Comments