Ang Biblia

Ang Paglikha

Nilikha ng Dios ang daigdig, ang lahat ng hayop at maging ang tao sa loob ng anim na araw at nang ikapitong araw ay kanya itong itinangi at Siyay nagpahinga. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Ang Paglikha"

Comments