Salita ng Buhay

Ang Mahalagang Katotohanan sa Evangelio

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mahalagang katotohanan sa evangelio.”

Tags:

Comments