Salita ng Buhay

Si Cristo ang Daan tungo sa Kaligtasan

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Si Cristo ang Daan tungo sa Kaligtasan.”

Comments