Salita ng Buhay

Ang Aral ng Dios na ating Tagapagligtas

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Aral ng Dios na ating Tagapagligtas.”

Tags: aral Tagapagli

Comments