Salita ng Buhay

Word of Life: Ang Dapat Gawin ng mga Taong Alipin ng Kasalanan

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Dapat Gawin ng Taong Alipin ng Kasalanan.”

Comments