Word of Life

Word of Life: Ang Nangyayari sa Makasalanang Sumasampalataya at tumatanggap kay Cristo

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Nangyayari sa Makasalanang Sumasampalataya at tumatanggap kay Cristo"

Comments