Salita ng Buhay

Ano ang dapat gawin ng mga taong alipin ng kasalanan

.

.

Comments