Article

Highlights of the International Missionary Day 2017 which was held last January 15 in various locations around the Philippines and around the world, with the main venue at the AATF Sports Complex in Malagasang, Imus, Cavite.Highlighting the Book Launching of Images of the Life and Ministry of the Goodman of the House.
"Ang kapanganakan ng Sugo ng Dios ay ang pagdalaw ng Dios sa tao."-AATF Overflowing with resounding joy manifested through echoing shouts of praises that filled the AATF Sports Complex, the members of the Pentecostal Missionary CHURCH of CHRIST (4th Watch) all around the world joined the International Missionary Day 2017 through the simultaneously viewing via satellite and live streaming. Brethren ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Kahulugan ng ating Pagbubulay sa ating magiging Buhay sa Taong ito."
The Local Church of Manila celebrated its 29th Anniversary on September 25, 2016. The event was held in One Esplanade in SM Mall of Asia Complex in Pasay City.
November 08, 2016

Samantalahin ang Panahon

“Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka’t ang mga araw ay masasama.” Ang mga salitang ito na hango sa Efeso 5:16 ay lalong naaangkop sa ating panahon sapagkat ang ating kinabubuhayang panahon ay nagbabadya ng isang katotohanan – ang panahon ng kawakasan. Mayroong dakilang pag-asa ang mga alagad, ito ay ang muling pagparito ng Panginoon. Ito ang nagsisilbing katuwaan sa ...
Twice the Lord declared that there will be those who will pass through life to the other side of the great divide without passing through the cold door of the grave. The first instance was when the Lord called for Lazarus to come out of the grave. It was the fourth day of Lazarus’s death. It is very of significance that He uttered these words in front of the grave. He ...
Ang pangangaral ng evangelio ay ang pangunahing paglilingkod na ipinagkatiwala sa mga kabahagi ng tunay na Iglesia. “Datapwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo; at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”         ...
It has been 29 years since the Pentecostal Missionary CHURCH of CHRIST (4th Watch) extended its effort to share the gospel to the City of Smiles. By the grace of God, with over a thousand attendees gathered to offer thanks to God who made all these things possible, the celebration of Bacolod Locale's Church Anniversary last September 25 proves that the evangelization and ...
In celebrating their 1st Church Anniversary as a locale, the Pentecostal Missionary CHURCH of CHRIST (4th Watch) Mabalacat Locale brethren gathered with joy and enthusiasm at Jade Hall, Xevera Subd. Tabun, last September 25. In lined with the theme, "Looking Forward to the Greater Glory of the Present Church" taken from Haggai 2:9, the congregation joined in one spirit as they praise and magnify ...
God didn't fail to prove His prevailing love and compassion to the brethren of PMCC 4th Watch Pasay Locale as they celebrate their 26th Church Anniversary and Thanksgiving service last September 11 & 18, 2016 with the theme: “Getting Stronger, Deeper, Reaching High ‘till Christ Come”, taken from the book of Isaiah 40:31. The evidence of God's moving in His church was the ...